دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
logo titlefa title
home
1397/09/06 آگهي مزايده عمومي :محل نانوايي
آگهي مزايده عمومي :محل نانوايي

 

آگهي مزايده عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان در نظر دارد محل نانوايي خود را از طريق مزايده عمومي براي مدت يكسال به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد . متقاضيان ميتوانند از تاريخ نشر آگهي حداكثر به مدت 10 روز كاري جهت دريافت اسناد مزايده، رويت محل و عودت پاكت پيشنهادي به دبيرخانه دانشگاه به آدرس: كاشان بلوار قطب راوندي خيابان استادان كد پستي:8715998151 و يا به آدرس اينترنتي www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمايند . جهت شركت در مزايده واريز مبلغ 000,200 ريال بابت خريد اسناد و مبلغ 000,000,10 ريال بابت تضمين شركت در مزايده به شماره حساب سيبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسلامي كاشان يا ارائه ضمانت نامه بانكي معادل آن الزامي است . هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد و دانشگاه در رد يا قبول هريك يا تمامي پيشنهاد ها مختار است . تلفن سايراطلاعات: داخلي 743-55540055-031

 

تعداد بازدید: 16
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal