شماره تلفنهای (داخلی) قسمتهای مختلف دانشگاه

نام ونام خانوادگی

شماره تلفن (داخلی)

مجموعه ساختمانهای اداری 

آبرحیمی احسان

175

امورعمومی

373

ابراهیمی غلامرضا

230 , 134

دبیر خانه

107

ابریشم کار حسین

230 , 134

معاونت اداری مالی

370 , 372

ابوالفضلی علیرضا

165

امورمالی

110 , 385

احمدی شاد اکبر

690

امور شهریه

112 , 122

احمدی علی

160

کارگزینی کارکنان

113 , 383

اخوان فینی

181

مدیر امور مالی

386

اخوان فینی محسن

107

معاونت آموزشی

368 , 369

اسلامی محسن

701 , 704

دفتر نظام وظیفه

119

اسماعیل زاده اسماعیل

224

کارگاه نساجی

120

اسماعیلی حسین

125

آزمایشگاه سیالات

124

اشرفی مهدی

220

مدیر اداری

170 , 370

اصفهانیان

201 , 205

مسئول نگهبانی

127

اصفهانیان مرتضی

148

آزمایشگاه خاک

128

اصلانی منصور

230 , 134

صندوق رفاه

394

اعتصام رضا

230 , 134

کارگزینی اساتید

189

اکبر زاده

736

ترابری

125

امیر شاهی علیرضا

178

تدارکات

129

ایران نو مهدی

141

مهمانسرای اساتید

131

آقایی پورسید محمد

230 , 134

بانک ملی

132

بابایی محمد رضا

150

فضای سبز

123

باصری

273

نانوایی

209

باغبانیان محمد

391

آزمایشگاه روسازی

258

باقالایی حسن

230 , 134

سنجش اساتید

388

باقی محمد تقی

266

غذاخوری خواهران

172

بنایی مهدی

184

بوفه خواهرات

171

بنفشی علیرضا

257

آز ساخت و تولید

138

بنی آدم حسین

119

آزمایشگاه فیزیک پایه

139

بوجاری حسین

133

آزمایشگاه نساجی

140

بوجاری محسن

182

آزمایشگاه مصالح

245

بهنیا سعید

275

آزمایشگاه برق

246

بهنیا سعید

275

کارگاه سفال

268

بیابانی اکبر

269

آزمایشگاه شیمی پلیمر

289

بیدگلی محمود

393

  مجموعه کارگاهها 

بیک رمضانعلی

228

کارگاه ماشین ابزار

222 , 287

پادهبان سید تقی

206

انبار مرکزی

223

پاسبانپور جواد

227

انبار کارگاهها

224

پاسیار مهدی

206

کارگاه جوشکاری

225

پایمرد

733

کارگاه ریخته گری

226

تخت فیروزه مصطفی

111

کارگاه چوب

227

تصویری ابوالقاسم

153

آبدارخانه کارگاهها

228

توانگری

298

انبار نت

160

تولیت سید محمد

112

آز بتن

126

ثابت سید علی

115

کارگاه اتومکانیک

123

جوادی

168

 دانشکده فنی مهندسی

جوادی سید مسعود

269 , 718

مدیر آموزش

144

جوکار حسین

200

آموزش فنی

393 , 146

جهانگیر

740

امتحانات

148

چهارباغی حسین

210 , 218

مرکز آموزش

149

حاج غدیری

388

گروه کاردانی عمران

150

حاجیلو

249

ثبت نمرات

154

حجارزاده عباس

135

کتابخانه

156,254,384

حسنی مجید

120

انتشارات

157 , 248

حسین زاده مجتبی

225

سمعی بصری

161

حسینی سید عباس

280

سالن مرجع

162

حلوایی علی

111

بایگانی

163

حمامی محمدرضا

702

گروه معارف

165

حمیدی مرتضی

392

مجلات

261

حیدری حسین

 

گروه ریاضی

264

خاتونی یوسف

195

گروه نقشه برداری

158

خادم سید اصغر

712

فارغ التحصیلان

266

خادمپور امیر حسین

129

مسئول خدمات

135

خامه چیان

384

 کانون هلال احمر

259

خانزاده حمید

368 , 369

جمع آوری مدارک

169

خباز

738

معاونت دانشجویی

383 , 367

خراسانی منصور

127

ارتباط با صنعت

275

خیرخواه

734

معاونت عمران  

دارابیان محمدرضا

معاونت عمران

381

دارایی نژاد

271

دفتر معاونت

382

دانیال سید مسعود

161

ناظرین برق ومکانیک

211

دلاکی محمود

122

ناظرین ساختمان

215 , 216

دماوندی عباس

198

آبدارخانه

217

دواتگران

261

سلف کارمندان

133

دوستانه

740

سلف اساتید

253

دهقانی احسان

110

فروش ژتون

219

دهقانی محمد

223

بوفه دانشجو

221

دیدار

203

فروشگاه

247

ذوالفقاری سعید

382

آژانس پستی

255

ذیلاتی عباس

214

آرایشگاه

256

راستگو سید مجید

155

مسئول برق

218 , 210

رحمانی محمد رضا

266

ناظر فضای سبز

257

رسولزاده

717

مجموعه فرهنگی

رضایی سید سعید

184

رئیس دفترفرهنگ

387

رضوانی

246

دفتر قرآن و عترت

276

رضوی سید جواد

125

دفتر فوق برنامه

155

رنجبر محمد

222

دانشکده برق و کامپیوتر

ریحانی محمد رضا

140

گروه معماری

392

زراعتی حسن

228

دفتر فرهنگ خواهران

181

زمانی ابراهیم

229

دفتر مشاوره

263

زیارتی حسین

199 , 265

مرکز اینترنت

390

سادات پور علی

125

گروه کامپیوتر

391

ستاری

266

گروه حسابداری ارشد

175

ستایش پور ابوالقاسم

153

آزمایشگاه ریز پردازنده

178

سخی محمد رضا

390

آزمایشگاه سیستم عامل

179

سربلوکی

261

آزمایشگاه الکتریسیته

180

سربلوکی مسعود

226

آزمایشگاه مدار منطقی

182

سعادت محسن

170 , 370

مرکز کامپیوتر خواهران

183

سلمانی سعید

691

مرکز کامپیوتر برادران

184

سلوکی مهدی

371 , 2

مدیر دانشجویی

378

سلیمانیان حسین

230 , 134

خدمات

237

شاکریان مجید

386

آزمایشگاه کاردانی

249

شبانزاده ابراهیم

163

آزمایشگاه مخابرات

251

شعبانی محسن

245

خوابگاهها 

شفیعی علیرضا

367

خوابگاه برادران یک

189 , 235

شفیعی محمد

251

خوابگاه شماره دو

194,196,197

شیرمردی فرود

230 , 134

خوابگاه خواهران سه

201,204,205

صداقتی محمد

711

خوابگاه شماره چهار  

191,192,193

صدوقی محسن

154

خوابگاه شماره پنج

206 , 207

صدیقی ماشاا...

387

مسئول خوابگاهها

238

صفاریان محمدرضا

158

نگهبانی کارمندان

199 , 265

صفری جهانبخش

139

موتورخانه یک و دو

200

طالبی رهقی مهدی

163

نگهبانی اصلی

134 , 137

طالبی مصطفی

 

ورزشگاه

229

طاهرزاده سعید

225

آژانس دانشجو

142

طاهری مصطفی  

230 , 134

دانشکده تحصیلات تکمیلی 

طباطبایی

104

مرکز کامپیوتر

269

طحانی فخراله

199 , 265

دفتر گروه عمران

735

طرفدار اسدا...

287

دفتر گروه مکانیک

738

طرفدار محسن

173

دفتر گروه ادبیات

733

عباسپور حسن

199 , 265

دفترمعاون پژوهشی

717

عباسیان

205

دفتر حراست

281 ,  711

عبدالحفیضی علی

190 , 238

روابط عمومی

282 , 712

عبدالرحیم زاده

192 , 3

دفتر گروه نساجی

284

عرشی

163

موتورخانه دانشکده

274

عزیزی رمضانعلی

107

دفتر ارتباط با صنعت

275

عصاریان

294

گروه حسابداری

292

عظیمی علی

228

ریاست

701 , 702

غضنفری

212

دفتر ریاست

703 , 704

غفاری تبار رضا

292

معاونت پژوهشی

729

غفوری کله حسین

230 , 134

مخابرات دانشگاه

فائز

289

اپراتور

0

فخیمی

284

اپراتور

690

فدوی محمد

222

اپراتور

691

فرخیار حسین

268

فیضی عباس

373

قدرتی

293

قربانپور حسینعلی

223

قربانپور مهدی

199 , 265

قربانی قزآانی علی

193

قریه ای

164

قصاب یزدلی

183

قطبی علی

123

کتابی ابوالفضل

126

کرار غلام رضا

270

کریمی محمد رضا

128

کمالی احمد

125

کوچکی احمد رضا

129

 کوچه باغی علی

738

لاجوردی سید علی

212

مجیدی حیدر

217

محتشمی مرتضی

149

محققی احسان

130

محلوجی

252

محمدیان

729

مدرس زاده

286

مراد علی محمد

152

مرشدی محمد رضا

735

مروجی محمد

226

مسعودی امیرحسین

193

مسعودی حمید رضا

144

مسلمی

273

مسلمی نژاد عباس

179

مشکی جواد

111

مصطفوی محسن

110

معمار محسن

116

مغری

279

مفید

168

مقصود علی

138.283

مکاری بهرام

383

منصوری محمد رضا

215

منصوری مهر منصور

378

موسوی پناه کمال

131 , 129

موسوی سید کاظم

128

مهدی اخباری

280

مهرزادگان حمیدرضا

124

مهندس مجید

180

میرشازری

148

نامور عباس

290

نجاتی علی

230 , 134

نجف زاده مهدی

198

نزادی

258

نصیری حمیدرضا

199 , 265

نصیری محسن

276

نطاقی احمد

220

نظری عباس

235

نوابی

246

نوروزی محمدرضا

229

نوری

731

وحید نژاد

205

هاشمیان صادق

216

هنرمند اکبر

248 , 157

یا الله

147

یزدان پرست

254

یوسف زاده

274