کارشناسی کامپیوتر نرم افزار

رشته کامپیوتر نرم افزار

رشته کامپیوتر نرم افزار :

در مقاطع کارشناسی نرم افزار وکارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم افزاردانشجو پذیرفته می شود. ویکی ازرشته هایی است که از سال1370 تا به حال دایر بوده و دارای آزمایشگاههای مجهز(نرم افزار،پایگاه داده،سیستم عامل و...) می باشد.

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نرم افزار : آقای مهندس عصاریان

کارشناس گروه : آقای حمیدرضا علی بیگی

دفتر گروه کامپیوتر : طبقه اول دانشکده برق و کامپیوتر تلفن 03615550055 داخلی 391

اساتید گروه : آقایان دکتر محمود محلوجی ، دکترسید محمدرضا لاجوردی ، دکتر مهدی اسماعیلی ، دکتر مرتضی رموزی دکتر علیرضا شفیعی نژاد ، دکتر آرش امینی ، دکتر سید حسین سیدی ، مهندس محمد عصاریان ، مهندس سید حسن هانی مهندس علیرضا امیرشاهی، خانم ها مهندس زهره اخوان حجازی ، مهندس عطیه زاهد و مهندس زهرا سجادی