زمان بندی ثبت نام تابستان 98-99

روز و تاریخ

همه رشته ها

شنبه 99/04/28

کلیه ورودی های 95 و ماقبل

یک شنبه 99/04/29

کلیه ورودی های 96

دو شنبه  99/04/30

کلیه ورودی های 97 

سه شنبه 99/04/31

کلیه ورودی های 98

چهار شنبه و  پنج شنبه 99/05/01 و 99/05/02

کلیه ورودی ها و رشته ها

 
تاریخ:
1399/04/26
تعداد بازدید:
1608
Powered by DorsaPortal