زمانبندی مجدد انتخاب واحد نیمسال اول1399-1400
زمانبندی مجدد انتخاب واحد نیمسال اول1399-1400

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 99
دوشنبه 31 شهریورماه
نوبت اول از ساعت 15 الی 21
نوبت دوم از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد
ویژه ورودیهای 96 و ماقبل آن
********
سه شنبه اول مهرماه 
نوبت اول از ساعت 15 الی 21
نوبت دوم از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد
ویژه ورودیهای 97 و 98
*********
دانشجویان گرامی فقط در زمان مقرر می توانند نسبت به اخذ واحد اقدام فرمایند.

زمان ثبت نام با تاخیر و حذف و اضافه متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاریخ:
1399/06/29
تعداد بازدید:
2668
Powered by DorsaPortal