شماره تلفن کارکنان دانشگاه
** شماره تلفن های اداری دانشگاه ( داخلی و همراه)
 

*حوزه ریاست

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

همراه

1

مهدی طالبی

 مسؤلدفتر ریاست

702

09137298699

2

عباسعلی عربشاهی

مدیر حراست

711

-

3

جواد دهقانی

مدیر روابط عمومی

275

09130178199

4

ابوالقاسم ستایش پور

روابط عمومی

275

09138686042

5

بهرام مکاری

مسؤل دفتر شاهد وایثارگران

776

09133642456

6

مجید جلالی

 مسؤلانتظامات

711

09132635944

7

مهدی بنایی

مسؤلسخت افزار

313

09134611525

8

مهدی حاجی قدیری

مسؤل نرم افزار

753

09132627694

9

محمدجواد طحانی

مسؤل امورحقوقی

743

09132613849

10

سیداصغر خادم

پژوهشکده نمک وماسه بادی

712

09132608346

 

*حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

داخلی

همراه

1

محسن شعبانی

 مسؤلدفتر معاونت توسعه

772

09133614199

2

مهدی سلوکی

مدیراداری

777

09131638746

3

خانم صباغیان

مدیرمالی

766

-

4

سید محسن مصطفوی

مسؤل امور مالی

110

09162977865

5

علی حلوایی

رئیس اداره بودجه

322

09133618659

6

سید مصطفی تخت فیروزه

کارشناس مالی جمعداری اموال

764

09131634685

7

احسان دهقانی

کارشناس مالی

764

 

8

سیدمحمد تولیت

مسؤل امور شهریه

114

09132640935

9

احسان محققی

رئیس صندوق رفاه دانشجویی

767

09139999735

10

جواد مشکی

کارشناس مالی

111

09137384955

11

محمدرضا حمامی

مسؤل تدارکات

129

09132770025

12

مهدی اشرفی

مسؤل انبار

245

09131637009

13

حمیدرضا خانزاد

 مسؤلکارگزینی کارکنان

278

09132640729

14

صادق هاشمیان

مدیر امورعمرانی

716

09132628517

15

علی بنفشی

 مسؤلتاسیسات مکانیکی

257

09136362036

16

علی احمدی

مسؤل تاسیسات برق

210

09132625791

17

محسن اسلامی

مسؤل دبیرخانه

107

09133610547

  

*حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

داخلی

همراه

1

میثم رضوانی

 مسؤلدفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

761

09132607205

2

ماشاالله صدیقی

مدیرامورفرهنگی و اجتماعی

710

09132641917

3

محسن صدوقی

مدیردانشجویی

775

09131626213

4

محمدتقی باقی

مسؤل امورمشمولین

119

09132610051

5

عباس دماوندی

 مسؤلامورخوابگاهها( برادران)

117

09132643347

6

ابراهیم شبان زاده

کارشناس فرهنگی

117

09133643550

7

خانم صمدزاده

کارشناس فرهنگی

181

-

8

خانم یزدانپرست

امورخوابگاهها( خواهران)

203

-


 

*حوزه معاونت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

همراه

1

عباس ذیلایی

 مسؤلدفتر معاونت علمی و ارتباط باصنعت

746

09132645065

2

محمدرضا مرشدی

مدیرآموزش

271

09132622129

3

اکبر بیابانی

مسؤل اداره ثبت نام و امتحانات

778

09132619883

4

مرتضی حمیدی ابوالفضل کتابی

کارشناس امتحانات- ثبت نام

282

09137286455

5

حمیدرضا علی بیگی

کارشناس گروه رشته های برق،کامپیوتر،معماری و گرافیک

391

09131616654

6

سیدحمیدرضا مسعودی علوی

کارشناس گروه رشته های حسابداری و مدیریت

174

09132632437

7

علی مقصود

کارشناس گروه  رشته های عمران،مکانیک ،مکانیک خودرو و حقوق

738

09355099199

8

محمد باغبانیان

کارشناس گروه  رشته های  الهیات، ادبیات،نساجی،تربیت بدنی ،طراحی لباس و روانشناسی

733

09132625282

9

رضا غفاری تبار

کارشناس گروه  رشته های پرستاری،علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط

382

09131622243

10

علی خباز

برنامه ریزی آموزشی

149

09132628317

11

سید روح الله تقاعدی

مسؤل کارگزینی هیات علمی

768

09131635326

12

سیدسعید رضایی

کارگزینی هیات علمی

768

09139636914

13

عباس مسلمی نژاد

امورپژوهش و پایان نامه

263

09133610402

14

مجتبی حسین زاده

امورپایان نامه

774

09132648274

15

خانم رسول زاده

کارشناس پژوهش

 

-

16

خانم عرشی

مسؤلکتابخانه

254

-

17

خانم  قصابی

کتابخانه

254

-


19

خانم ستاری

رئیس  اداره فارغ التحصیلان

266

-

20

خانم تصویری

کارشناس فارغ التحصیلان

269

-

21

خانم دیدار

کارشناس فارغ التحصیلان

269

-

تاریخ:
1399/11/13
تعداد بازدید:
11119
Powered by DorsaPortal