قابل توجه دانشجويان دكتري ادبيات
با سلام
 
تاريخ برگزاري امتحان شفاهي آزمون جامع روز سه شنبه مورخ96/6/14 ساعت 8 صبح ميباشد.
 
مواد امتحاني به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1. متون نثر فارسي(مقامات حميدي)
2.متون نظم فارسي(قصايد انوري - قصايد سعدي)
3. كليات ادبي (استعاره-تشبيه-كنايه-مجاز- در كتابهاي رايج دكتر شميسا و استاد همايي)
 
لازم به ذكر است حضور كليه دانشجوياني كه در آزمون كتبي شركت نموده اند الزامي است.
 
اعضاي كميته ممتحن :دكتر مدرس زاده - دكتر سلامتيان -دكتر آذرپيوندو دكترخيرخواه
تاریخ:
1396/06/02
تعداد بازدید:
2437
Powered by DorsaPortal