اداره ثبت نام
اداره ثبت نام
 
نام: آقاي اكبر بياباني
محل كار:ساختمان تحصيلات تكميلي
شماره تلفن داخلي:388و163

ثبت نام در دانشگاه به دو شكل انجام مي گردد:
1- ثبت نام ترمي براي دانشجويان فعال (مشغول به تحصيل) كه در هر ترم با زمان بندي خاص بر حسب سال ورود دانشجو و به صورت اينترنتي صورت مي گيرد و با دوره حذف و اضافه همراه است.
2- ثبت نام دانشجويان ورودي دانشگاه

اين نوع ثبت نام بعد از اعلام اسامي پذيرفته شدگان هر آزمون و طبق زمان بندي مركز آزمون در دانشگاه انجام مي شود. زمان ثبت نام مطابق با جدول زماني سازمان مشخص مي شود.
در اين شكل از ثبت نام تيمي متشكل از اسامي ذيل فعاليت مي نمايند:
1- بررسي وضعيت نظام وظيفه دانشجويان توسط اداره مشمولان دانشگاه
2- بررسي مدرك تحصيلي فرد پذيرفته شده توسط كارشناس اداره آموزش
3- بررسي مدارك لازم جهت ثبت نام
4- ارائه واحدهاي درسي از پيش تعريف شده توسط گروه آموزشي مربوطه با رعايت ضوابط ذيل:
- حتي المقدور كلاس هاي درسي دانشجو در كمترين زمان در هفته برگزار شود.
- سقف ظرفيت كلاس ها متناسب با موازين آموزشي باشد.
- پراكندگي و فشردگي در ارائه دروس به چشم نخورد.
- ارائه واحد در ترم اول توسط دانشگاه انجام مي شود و از ترم دوم به اختيار دانشجو است.
- دروس پيش دانشگاهي دانشجو الزاما در ترم اول و با دقت ارائه شود.
5- بررسي ميزان شهريه دانشجو توسط عوامل امور مالي دانشگاه و پرداخت آن توسط دانشجو
6- ارائه برگه انتخاب واحد به دانشجو آخرين مرحله ثبت نام يك پذيرفته شده تلقي مي شود.
در ثبت نام دانشجويان فعال (مشغول به تحصيل) رعايت نكات زير در مورد سقف مجاز سنوات تحصيلي الزامي است :
- سنوات مجاز تحصيلي براي دانشجويان كارداني (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ناپيوسته 3 سال (يا به عبارتي 6ترم تحصيلي) مي باشد.
- سنوات مجاز تحصيلي براي دانشجويان كارشناسي 5 تا 6 سال (يا به عبارتي 12ترم تحصيلي) مي باشد.
لذا دانشجويان محترم بايستي برنامه آموزشي و درسي خود را به نحوي تنظيم كنند كه در مدت زماني كمتر از زمان ذكر شده دوره تحصيلي خود را به اتمام برسانند.
 
در اين بين رعايت مقررات ذيل در تسريع طي دوره آموزشي دانشجو موثر است:
1- حتي المقدور در هر ترم كمتر از حد يا سقف انتخاب ننمايند (20 واحد و 14 واحد براي مشروط).
2- در هر ترم حتي المقدور در هيچ امتحاني غيبت نداشته باشند (يا هر عامل ديگري كه سبب شود از امتحان يك درس محروم شوند).
3- در صورت مساعد بودن شرايط از ترم تابستاني استفاده نمايند.
4- از مرخصي تحصيلي تا حد ممكن استفاده نكنند.
5- خذف ترم نداشته باشند.
6- با توجه به بخشنامه اخير در خصوص ماده 23 آيين نامه آموزشي استفاده لازم را در خصوص اخذ دروس پيش نياز بنمايند.

دانشجويان مشمول توجه داشته باشند چنانچه بعد از مدت زمان مذكور (سقف مجاز تحصيلي) نتوانند فارغ التحصيل شوند بدون مدرك و با همان مدرك اوليه (ديپلم يا پيش دانشگاهي) به نظام وظيفه معرفي خواهند شد.

از عمده ترين مباحث آموزشي بحث روي معدل دانشجو است.
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
27779
Powered by DorsaPortal