اداره بايگاني
 اداره بايگاني
 
نام: آقاي اكبر بياباني
محل كار:ساختمان تحصيلات تكميلي
شماره تلفن داخلي:163
 
وظايف اداره بايگاني
- تشكيل پرونده هر پذيرفته شده اي كه در واحد ثبت نام نموده است
- بررسي مدارك موجود در پرونده و تكميل چك ليست موجود در پرونده
- ضبط كارنامه هاي ترمي دانشجويان در پرونده
- ضبط سوابق مكاتبات اداري مربوط به دانشجويان در پرونده ايشان
- پاسخ مراجعين مربوط به مسائل بايگاني
- ارائه مدارك و سوابق و اطلاعات لازم هر دانشجو در صورت مراجعه
- جمع آوري مدارك لازم دانشجويان ، جهت فراغت از تحصيل و ارائه آن به اداره فارغ التحصيلان
- پيگيري مدارك، تاييديه تحصيلي و ريز نمرات دانشجويان مقاطع مختلف

و اما دو نكته حائز اهميت:
1- دانشجويان بعد از ثبت نام دقت لازم داشته باشند، چنانچه در بدو ورود به دانشگاه مدرك موقت خود را ارائه نموده اند در حين تحصيل الزاماَ بايد مدرك اصلي دانشنامه خود را به اداره بايگاني تحويل نمايند.
2- كليه دانشجويان در ترم آخر تحصيلي خود جهت تكميل مدارك فارغ التحصيلي خود به اداره بايگاني ، مسئول جمع آوري مدارك مراجعه نمايند تا در هنگام فارغ التحصيلي در كوتاهترين زمان فارغ التحصيل شوند.
در غير اينصورت عواقب مربوط به تاخير تسويه حساب و فارغ التحصيلي به عهده دانشجو خواهد بود
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
14011
Powered by DorsaPortal