اداره امتحانات
 اداره امتحانات
 
نام: مهدي طالبي
محل كار:ساختمان تحصيلات تكميلي
شماره تلفن داخلي:148
 
وظايف اداره امتحانات
- برنامه ريزي براي امتحانات ميان ترم و پايان ترم هر نيم سال تحصيلي با توجه به تقويم آموزشي و فضاي موجود در واحد
- برگزاري امتحانات ميان ترم با همكاري و مشاركت كارشناس گروه آموزشي
- برگزاري امتحانات پايان ترم با نظارت اداره امتحانات و مسئوليت برگزاري توسط كارشناس گروه آموزشي
- بررسي، تنظيم و ضبط صورت جلسات امتحاني هر نيم سال
- تكثير سوالات امتحاني هر نيم سال با حضور مسئول حراست واحد تحت تدابيرامنيتي در قرنطينه واحد
-اعلام نمرات امتحاني براي مشاهده دانشجويان (منظور نمرات اوليه است)
-جمع آوري تقاضاي تجديد نظر دانشجويان براي هر درس و ارائه به مدرس مربوط
-پيگيري نمرات نهايي اساتيد و وصول و ارسال آن جهت ثبت
-ضبط نمرات هر درس و هر رشته با ضوابط خاص و منظم
-جمع آوري تخلفات امتحانات و ارسال جهت بررسي در كميته انضباطي دانشگاه
-پاسخ مراجعين به اداره امتحانات در خصوص مسائل گوناگون مربوطه
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/20
تعداد بازدید:
17145
Powered by DorsaPortal